Dział Sprzedaży          tel. 77 409 04 24

Dział realizuje szereg czynności związanych z obsługą Klientów, takich jak:

 

1. Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

  • Zawieranie umów odbywa się zgodnie z Regulaminem Spółki.
  • Rozwiązywanie umów odbywa się zgodnie z zawartą umową oraz Regulaminem Spółki.

 

2. Wodomierze :

  • uzgodnienie terminu montażu wodomierza,
  • zgłoszenie uszkodzenia wodomierza,
  • uzgodnienie terminu wymiany legalizacyjnej wodomierza,
  • zlecenie na przekazania wodomierza do ekspertyzy

 

3. Odczyty wodomierzy i faktury.

  • rozliczenie odbiorcy rozwiązującego umowę,

 

4. Windykacja należności od odbiorców indywidualnych :

  • uzyskanie informacji odnośnie zaległości płatniczych lub wniesionych nadpłat,
  • wyjaśnienie spraw związanych z wezwaniem do zapłaty zaległości płatniczych.

 

5. Zlecenia robót i odbiorów do Działu Eksploatacji (na podstawie druków: zlecenia robót i odbioru ).

Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" sp z o.o.

ul. Aleja Wojska Polskiego 2

48-300 Nysa

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2019

Dostarczymy wysokiej jakości wodę, odprowadzamy zanieczyszczoną wodę oraz oczyszczamy ją za pomocą najnowszej technologii.

W kilku słowach o tym co robimy

Media Społecznościowe