Media Społecznościowe

W kilku słowach o tym co robimy

Dostarczymy wysokiej jakości wodę, odprowadzamy zanieczyszczoną wodę oraz oczyszczamy ją za pomocą najnowszej technologii.

ul. Aleja Wojska Polskiego 2

48-300 Nysa

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2019

Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" sp z o.o.

Jak przyłączyć się do sieci wodno-kanalizacyjnej i zostać naszym Klientem?

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem, który w prosty i przystępny sposób przeprowadzi Cię przez proces zawarcia umowy ze spółką WiK AKWA o świadczenie usług wodno-kanalizacyjnych. Z myślą o Państwa wygodzie przygotowaliśmy mini-przewodnik, który pomoże skompletować niezbędne dokumenty, podpowie z kim się kontaktować oraz wskaże tok postępowania.

 

KROK 1: Sprawdzenie możliwości przyłączenia do sieci

 • Pobierz Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków.
 • Do wniosku należy dołączyć plan sytuacyjno-wysokościowy nieruchomości (tzw. mapa zasadnicza).
 • Wypełniony wniosek złóż w sekretariacie Spółki. Termin rozpatrzenia wniosku wynosi do 21 dni.
 • Masz pytanie w sprawie przyłączy ? Skontaktuj się z Działem Technicznym, pod numerem telefonu (77) 433 43 16 wew. 38 lub 35.

 

KROK 2: Opracowanie dokumentacji projektowej

 • Zleć opracowanie projektu przyłączy wod.-kan. branżowej firmie projektowej.
 • Upewnij się, że dysponujesz dokumentacją techniczną opracowaną na podstawie warunków technicznych i uzgodnioną w WiK "AKWA" Sp.z o.o.

 

KROK 3: Wykonanie przyłączy wod.-kan.

 • Roboty budowlano - montażowe mogą być realizowane wyłącznie przez firmy uprawnione do wykonywania prac w branży wodno-kanalizacyjnej.
 • Włączenia do czynnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wykonywane są przez służby eksploatacyjne WiK AKWA Sp.z o.o. w Nysie.
 • Pobierz formularz Zlecenia włączenia do sieci. Opłatę za włączenie możesz uiścić osobiście w kasie lub przelewem bankowym, dołączając do dokumentacji odbiorowej dowód przelewu.
 • Do Ciebie należy zgłoszenie robót do odbioru pozwalające na ocenę należytego wykonania robót oraz przygotowanie dokumentów do odbioru.
 • Pobierz formularz Zlecenia odbioru robót.

 

KROK 4: Zawarcie umowy

 • Pobierz Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków
 • Do wniosku należy dołączyć : 
  • a) inwentaryzację powykonawczą przyłącza wodociągowego i (lub) przyłącza kanalizacji sanitarnej w wersji analogowej lub elektronicznej,
  • b) tytuł prawny do nieruchomości (osoba fizyczna i przedsiębiorca) i dodatkowo NIP, REGON, KRS lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej (przedsiębiorca),
 • w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku Spółka przedkłada Odbiorcy do podpisu projekt umowy (przy podpisywaniu umowy należy okazać się dowodem osobistym),
 • po zawarciu umowy zostaje uzgodniony termin montażu wodomierza i rozpoczęcie dostawy wody i (lub) odbioru ścieków (w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy).

 

Wnioski i formularze możesz również pobrać w Biurze Obsługi Klienta.