WIĘCEJ

13 listopada 2018
Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V- Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
03 marca 2018
  W dniu 10 lipca 2014 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Prezes Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" w Nysie podpisał umowę o dofinansowanie
03 marca 2018
Gmina Nysa licząca w 2003 r. ponad 60 tys. mieszkańców położona jest w południowo-zachodniej Polsce w województwie opolskim. Miasto Nysa jest miastem zabytkowym, a 26 wsi gminy to miejscowości o

Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" sp z o.o.

ul. Aleja Wojska Polskiego 2

48-300 Nysa

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2019

Dostarczymy wysokiej jakości wodę, odprowadzamy zanieczyszczoną wodę oraz oczyszczamy ją za pomocą najnowszej technologii.

W kilku słowach o tym co robimy

Media Społecznościowe