ZAKRES AKREDYTACJI

Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji

W dniu 25 czerwca 2015 roku Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Siestrzechowicach uzyskało Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1572 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie: badań fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych wody, badań fizycznych i chemicznych ścieków oraz pobierania próbek do badań chemicznych i fizycznych i mikrobiologicznych.

Szczegółowy zakres akredytacji dostępny jest poniżej lub na stronie internetowej PCA: www.pca.gov.pl

Akredytacja jest procedurą formalnego potwierdzenia, przez uprawnioną, niezależną, państwową jednostkę, kompetencji podmiotu do wykonywania pewnych czynności.

Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji jest potwierdzeniem:

  • wysokich kompetencji Laboratorium,
  • wiarygodności i profesjonalizmu prowadzonych badań,
  • wysokiego standardu obsługi klientów,
  • prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania.

 

W laboratorium Badania Wody i Ścieków w Siestrzechowicach funkcjonuje system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących  potwierdzony:

  • Certyfikatem Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji o numerze AB 1572
  • Zatwierdzeniem przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego systemu jakości badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z wymaganiami Ministra Zdrowia zawartymi w Rozporządzeniu z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z dnia 11 grudnia 2017, Poz. 2294).

Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" sp z o.o.

ul. Aleja Wojska Polskiego 2

48-300 Nysa

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2019

Dostarczymy wysokiej jakości wodę, odprowadzamy zanieczyszczoną wodę oraz oczyszczamy ją za pomocą najnowszej technologii.

W kilku słowach o tym co robimy

Media Społecznościowe