System zaopatrzenia w wodę Gminy Nysa

Zaopatrzenie w wodę gminy Nysa odbywa się poprzez 3 wodociągi grupowe:


Wodociąg NYSA
Źródłem zaopatrzenia w wodę Wodociągu NYSA jest rzeka Biała Głuchołaska. Ujęcie wody zlokalizowane jest na lewym brzegu rzeki w km 3+779 w okolicy wsi Biała Nyska. Pobór wody odbywa się w układzie technologicznym: Komory czerpne › piaskowniki › zbiorniki wody surowej › pompownia Io z pompowni Io woda jest tłoczona na Stację Uzdatniania Wody Siestrzechowice. SUW Siestrzechowice zlokalizowany jest w pobliżu wsi Siestrzechowice w odległości ok. 1 km od ujęcia wody. Uzdatnianie wody surowej zachodzi w układzie technologicznym: woda surowa › koagulacja › filtracja na złożu piasku kwarcowego w filtrach Dyna Sand › filtracja na złożu węgla aktywnego › dezynfekcja › zbiornik wody czystej › pompownia IIo › odbiorcy wody. Wodociąg NYSA zaopatruje w wodę: miasto Nysa, wioski: Biała Nyska, Podkamień, Przełęk, Siestrzechowice, Koperniki, Morów, Iława, Jędrzychów, Konradowa, Wyszków Śl. Kubice, część Niwnicy, Złotogłowice, Regulice, Rusocin, Hanuszów, Radzikowice, Sękowice, Korzękwice, Głębinów, Skorochów. w sytuacjach awaryjnych wodociąg jest wspomagany na terenie miasta Nysa przez pobór wody ze studni głębinowych, ujmujących wodę z poziomu wodonośnego trzeciorzęd. Studnie te zlokalizowane są przy ulicach: Wyspiańskiego, Mazowieckiej, Reja, Długosza, Kasprowicza.


Wodociąg GOŚWINOWICE
Wodociąg ten jest zaopatrywany w wodę z 3-ch studni głębinowych, zlokalizowanych na terenie wsi Goświnowice. Studnie ujmują wodę z okresu trzeciorzęd. Głębokość studni od 62,0 do 68,5 m ppt. Woda ze studni uzdatniania jest w układzie technologicznym: woda surowa › filtracja na złożu katalitycznym (odżelazianie i odmanganianie) › dezynfekcja › zbiornik wody uzdatnionej › pompownia IIo › odbiorcy wody. Wodociąg GOŚWINOWICE zaopatruje w wodę miejscowości: Goświnowice.


Wodociąg WIERZBIĘCICE
Źródłem zaopatrzenia w wodę tego wodociągu są 3 studnie głębinowe, zlokalizowane we wsi Wierzbięcice. Studnie ujmują wodę z okresu trzeciorzęd. Głębokość studni od 122,0 do 128,0 m ppt. Woda ze studni uzdatniania jest w układzie technologicznym: woda surowa › filtracja na złożu katalitycznym (odżelazianie i odmanganianie) › dezynfekcja › zbiornik wody uzdatnionej › pompownia IIo › odbiorcy wody. Wodociąg WIERZBIĘCICE zaopatruje w wodę miejscowości: Wierzbięcice, Lipowa, Kępnica, Domaszkowice, część Niwnicy.


 

Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" sp z o.o.

ul. Aleja Wojska Polskiego 2

48-300 Nysa

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2019

Dostarczymy wysokiej jakości wodę, odprowadzamy zanieczyszczoną wodę oraz oczyszczamy ją za pomocą najnowszej technologii.

W kilku słowach o tym co robimy

Media Społecznościowe