REGON 530603981  NIP 753-000-07-73 
KRS 0000136443 - Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydz. Gosp.

 

rachunki bankowe

ING BSK o/Nysa 74 1050 1490 1000 0005 0296 1972

Bank PEKAO SA 69 1240 1675 1111 0000 2674 6823

BGK    40 1130 1219 0026 3125 0720 0001

 

godziny pracy 7.00 - 15.00
kasa czynna 7.30 - 14.00

 

CENTRALA:

tel. 77 4334316, 4333528, 4330538 fax 77 4332956

SPÓŁKĄ ZARZĄDZAJĄ:
Prezes Zarządu - mgr Edyta Peikert 
oraz Prokurenci:
Dyrektor ds. Technicznych - mgr inż. Marcin Młynarski 
Dyrektor ds. Ekonomicznych - mgr Edyta Narloch 

Sekretariat
tel. 77 4090480, fax 77 4332956 
e-mail: sekretariat@wikakwa.pl

 

TE - Dział Eksploatacji (Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne)

48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2 

Kierownik Działu
mgr inż. Ewa Rakszewska  
e-mail: rakszewska@wikakwa.pl

Specjalista ds. kanalizacji deszczowej  
mgr inż. Małgorzata Kurzawa
e-mail: kurzawa@wikakwa.pl

Mistrz Sieci Wodociągowej
mgr Grzegorz Mozol                                                                                                                      e-mail: mozol@wikakwa.pl

Mistrz Sieci Kanalizacji Sanitarnej
Władysław Wilk                                                                                                                                e-mail: wilk@wikakwa.pl

Zastępca kierownika d/s produkcji wody
Józef Sadłowski
 e-mail: sadlowski@wikakwa.pl lub suw@wikakwa.pl

Mistrz Produkcji Wody

Adam Derka

e-mail: a.derka@wikakwa.pl

 

TT - Dział Techniczny

48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2 

Kierownik Działu Technicznego i Zarządzania Nieruchomościami 
mgr inż. Jolanta Hajduga-Walach  
e-mail: walach@wikakwa.pl 

Kierownik Działu Inwestycji i Rozwoju
mgr inż. Agnieszka Więcek
e-mail: wiecek@wikakwa.pl 

Specjalista ds. BHP
 Aleksandra Birecka
e-mail: aleksandra.birecka@wikakwa.pl 

 

ES – Dział Sprzedaży 

Czynne od 7:00 do 14:45

48 – 300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2 
tel. 77 4090 424

Kierownik Działu
mgr inż. Marcin Stankowski
e-mail: stankowski@wikakwa.pl

 

KASA

Kasa czynna od 7:30 do 14:00

 

TR - Dział Utrzymania Ruchu

48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2

Kierownik Działu  
mgr inż. Zbigniew Wojciechowski  
e-mail: wojciechowski@wikakwa.pl

Specjalista ds. elektroenergetycznych  
mgr inż. Rafał Sztaba 
e-mail: rafal.sztaba@wikakwa.pl

 

TO - Dział Oczyszczalni

48-300 Nysa, ul. Dzierżona (dogodny dojazd od strony wsi Konradowa)
tel. 77 4332258
e-mail:oczyszczalnia@wikakwa.pl

Kierownik Działu
mgr Dorota Franeczek
e-mail: franeczek@wikawka.pl

 

DL - Laboratorium

Adres do korespondencji: 48 – 303 Nysa, Morów 68
Siedziba w budynku SUW Siestrzechowice, 

tel: 77 4357808
e-mail: laboratorium@wikakwa.pl

Kierownik Działu  
mgr Beata Florek
e-mail: beata.florek@wikakwa.pl 

 

EF – Dział Finansowo-Księgowy

48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2

Kierownik Działu
mgr Renata Szałwińska
e-mail: renata.szalwinska@wikakwa.pl 

 

AO - Dział Administracyjno-Organizacyjny

48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2

Kierownik Działu Administracyjno-Organizacyjnego
mgr Katarzyna Wilczek
e-mail: k.wilczek@wikakwa.pl 

 

KA - Komórka ds. Kadr

48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2

Samodzielne stanowisko Specjalisty ds. Kadr

mgr Patrycja Zwardoń

e-mail: p.zwardon@wikakwa.pl

 

IOD – Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Jacek Kaflowski  
e-mail: iod@wikakwa.pl 
 

ul. Aleja Wojska Polskiego 2

48-300 Nysa

Adres i mapa dojazdu

Kontakt

Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" sp z o.o.

ul. Aleja Wojska Polskiego 2

48-300 Nysa

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2019

Dostarczymy wysokiej jakości wodę, odprowadzamy zanieczyszczoną wodę oraz oczyszczamy ją za pomocą najnowszej technologii.

W kilku słowach o tym co robimy

Media Społecznościowe