Media Społecznościowe

W kilku słowach o tym co robimy

Dostarczymy wysokiej jakości wodę, odprowadzamy zanieczyszczoną wodę oraz oczyszczamy ją za pomocą najnowszej technologii.

ul. Aleja Wojska Polskiego 2

48-300 Nysa

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2019

Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" sp z o.o.

Kontakt

Adres i mapa dojazdu

ul. Aleja Wojska Polskiego 2

48-300 Nysa

 REGON 530603981  NIP 753-000-07-73 
KRS 0000136443 - Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydz. Gosp.

 

rachunki bankowe
ING BSK o/Nysa 74 1050 1490 1000 0005 0296 1972
Bank PEKAO SA 69 1240 1675 1111 0000 2674 6823

 

godziny pracy 7.00 - 15.00
kasa czynna 9.00 - 14.00

 

CENTRALA:

tel. 77 4334316, 4333528, 4330538 fax 77 4332956

SPÓŁKĄ ZARZĄDZAJĄ:
Prezes Zarządu - mgr Edyta Peikert 
oraz Prokurenci:
Dyrektor ds. Technicznych - mgr inż. Marcin Młynarski 
Dyrektor ds. Ekonomicznych - mgr Edyta Narloch 

Sekretariat
tel. 77 4090480, fax 77 4332956 
e-mail: sekretariat@wikakwa.pl

 

TE - Dział Eksploatacji (Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne)

48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2 

Kierownik Działu
mgr inż. Ewa Rakszewska  
e-mail: rakszewska@wikakwa.pl

Specjalista ds. kanalizacji deszczowej  
mgr inż. Małgorzata Kurzawa
e-mail: kurzawa@wikakwa.pl

Mistrz Sieci Wodociągowej
mgr Grzegorz Mozol                                                                                                                      e-mail: mozol@wikakwa.pl

Mistrz Sieci Kanalizacji Sanitarnej
Władysław Wilk                                                                                                                                e-mail: wilk@wikakwa.pl

Mistrz Produkcji Wody
Józef Sadłowski
 e-mail: sadlowski@wikakwa.pl lub suw@wikakwa.pl

 

TT - Dział Techniczny

48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2 

Specjalista d/s technicznych  
mgr inż. Jolanta Hajduga-Walach  
e-mail: walach@wikakwa.pl 

Specjalista d/s inwestycji i remontów
mgr inż. Agnieszka Więcek
e-mail: wiecek@wikakwa.pl 

Specjalista d/s BHP PPoż, Starszy Inspektor ds. Technicznych
 Aleksandra Birecka
e-mail: aleksandra.birecka@wikakwa.pl 

 

ES – Dział Sprzedaży 

Czynne od 7:00 do 14:45

48 – 300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2 
tel. 77 4090 424

Kierownik Działu
mgr inż. Marcin Stankowski
e-mail: stankowski@wikakwa.pl

 

KASA

Kasa czynna od 9:00 do 14:00

 

TR - Dział Utrzymania Ruchu

48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2

Kierownik Działu  
mgr inż. Zbigniew Wojciechowski  
e-mail: wojciechowski@wikakwa.pl

Specjalista ds. elektroenergetycznych  
mgr inż. Rafał Sztaba 
e-mail: rafal.sztaba@wikakwa.pl

 

TO - Dział Oczyszczalni

48-300 Nysa, ul. Dzierżona (dogodny dojazd od strony wsi Konradowa)
tel. 77 4332258
e-mail:oczyszczalnia@wikakwa.pl

Kierownik Działu
mgr Dorota Franeczek
e-mail: franeczek@wikawka.pl

 

DL - Laboratorium

Adres do korespondencji: 48 – 303 Nysa, Morów 68
Siedziba w budynku SUW Siestrzechowice, 

tel: 77 4357808
e-mail: laboratorium@wikakwa.pl

Kierownik Działu  
mgr Beata Florek
e-mail: beata.florek@wikakwa.pl 

 

EF – Dział Finansowo-Księgowy

48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2

Kierownik Działu
mgr Jadwiga Lis
e-mail: lis@wikakwa.pl 

 

DKA - Dział Kadr i Administracji 

48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2 
tel. 77 4334316, 77 4333528, fax 77 4332956 
e-mail: place@wikakwa.pl 

Dyrektor Działu Kadr i Administracji  
mgr Danuta Zymuła  
e-mail: zymula@wikakwa.pl 

Specjalista ds. zamówień publicznych 
mgr Alicja Łaptas
e-mail: laptas@wikakwa.pl

Specjalista ds. zaopatrzenia i logistyki  
Arkadiusz Podhorodecki
e-mail: podhorodecki@wikakwa.pl

Inspektor ds. administracyjnych
Danuta Świderska
e-mail: administracja@wikakwa.pl

 

IOD – Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Jacek Kaflowski  
e-mail: iod@wikakwa.pl