Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

Regulamin dostarczania wody  i odprowadzania ścieków (PDF)

Zlecenie włączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej (PDF)

Zlecenie wykonania i odbioru robót (PDF)

Zlecenie na badanie próbek wody i ścieków (PDF)

Wniosek o wymianę wodomierza (PDF)

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PDF)

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia (PDF)

Wniosek o wydanie oświadczenia do waruków zabudowy (PDF)

Akceptacja faktury elektronicznej (PDF)

Wycofanie akceptacji e-faktury (PDF)

Oświadczenie o zmianie adresu e-mail (PDF)

Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" sp z o.o.

ul. Aleja Wojska Polskiego 2

48-300 Nysa

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2019

Dostarczymy wysokiej jakości wodę, odprowadzamy zanieczyszczoną wodę oraz oczyszczamy ją za pomocą najnowszej technologii.

W kilku słowach o tym co robimy

Media Społecznościowe