Media Społecznościowe

W kilku słowach o tym co robimy

Dostarczymy wysokiej jakości wodę, odprowadzamy zanieczyszczoną wodę oraz oczyszczamy ją za pomocą najnowszej technologii.

ul. Aleja Wojska Polskiego 2

48-300 Nysa

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2019

Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" sp z o.o.

Dotyczy : sposobu wystawiania faktur w grudniu . 

Przypominamy, iż jak co roku; w związku z koniecznością określenia sprzedaży na dzień 31 XII i brakiem możliwości odczytu wszystkich wodomierzy w jednym dniu, do rachunków grudniowych zostaje doliczona średnia na dzień 31 XII. Wszystkie faktury w miesiącu grudniu wystawione zostaną na 31 XII 2020, natomiast termin płatności przypadał będzie na dzień 22.01.2021.

09 grudnia 2020