18 stycznia 2024

Weź udział w konkursie „Przyroda Jeziora Nyskiego”  - zaprojektuj i wykonaj mural na schodach Ośrodka Rekreacji Akwa Marina.

Celem Konkursu jest wyłonienie Zwycięzcy, który wykona mural zgodnie z autorskim projektem graficznym, którego tematem jest propagowanie walorów przyrodniczych i bioróżnorodności akwenu Jeziora Nyskiego.

Mural swoją treścią ma nawiązywać do potencjału walorów przyrodniczych Jeziora Nyskiego i występujących w jeziorze gatunków fauny i flory.

Powierzchnia całkowita/ czołowa schodów na których zostanie wykonany mural to: 27 m2 (56 stopni o rozmiarach czoła: 0,13 x 3,70 m).

Zakup materiałów niezbędnych do wykonania muralu oraz przygotowanie podłoża pod pokrycie farbami leżą po stronie Organizatora Konkursu.

Konkurs trwa od dnia 19 stycznia 2024 r. do dnia 15 marca 2024 r.

Projekt graficzny może być przygotowany przez jednego uczestnika lub przez zespół. W Przypadku uczestnictwa osób niepełnoletnich osoba zgłaszająca winna być pełnoletnia.

Projekt można złożyć osobiście w siedzibie Organizatora lub wysłać na adres e-mail: sekretariat@wikakwa.pl do godz. 14.00.

Termin składania prac upływa z dniem 15 marca 2024 r.

Jury przyzna 1 nagrodę w wysokości 3 000,00 PLN

Zapraszamy do zapoznania się z pełna treścią regulaminu.

 

KONKURS !

Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" sp z o.o.

ul. Aleja Wojska Polskiego 2

48-300 Nysa

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2019

Dostarczymy wysokiej jakości wodę, odprowadzamy zanieczyszczoną wodę oraz oczyszczamy ją za pomocą najnowszej technologii.

W kilku słowach o tym co robimy

Media Społecznościowe