09 marca 2019

Organizator konkursu: Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie ogłasza konkurs plastyczny z okazji światowego dnia wody, przypadającego na dzień 22 marca. Warunki uczestnictwa: W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas/klasy szkół podstawowych gminy Nysa, których opiekunowie (nauczyciele) wyrazili zgodę na przystąpienie do konkursu. Cele konkursu:

 

 • Rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej;
 • Kształtowanie postaw i nawyków czynnej ochrony przyrody;
 • Kształtowanie wiedzy na temat wody i jej wpływ na środowisko i człowieka
 • Zapoznanie się z problemami - dlaczego ludzie pozostają bez wody i co można zrobić, aby do nich dotrzeć?
 • Zaangażowanie znajomych i kontakty w informacje i opowieści o rzeczywistości kryzysu wodnego i jego wpływie na każdy aspekt społeczeństwa.

 

Myśl przewodnia konkursu:

IDEA 2019! Światowy Dzień Wody, 22 marca, dotyczy rozwiązania problemu związanego z kryzysem wodnym poprzez wyjaśnienie powodów, dla których tak wielu ludzi pozostało w tyle.

 

Cel 6 Zrównoważonego Rozwoju jest krystalicznie czysty: woda dla wszystkich do roku 2030. Z definicji oznacza to, że nie pozostawiamy nikogo w tyle. Ale dziś miliardy ludzi nadal żyją bez bezpiecznej wody - ich gospodarstwa domowe, szkoły, miejsca pracy, gospodarstwa i fabryki walczące o przetrwanie i rozwój.

 

Kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek jesteś, woda jest twoim prawem człowieka.

 

 • Grupy marginalizowane - kobiety, dzieci, uchodźcy, ludy tubylcze, osoby niepełnosprawne i wiele innych - są często pomijane, a czasami spotykają się z dyskryminacją, ponieważ starają się uzyskać dostęp do bezpiecznej wody, której potrzebują.
 • Wraz z dostępem do urządzeń sanitarnych bezpieczna woda stanowi podstawę zdrowia publicznego i dlatego jest kluczowa dla zrównoważonego rozwoju i stabilnego i prosperującego świata.
 • Nie możemy iść do przodu, jako globalne społeczeństwo, podczas gdy tak wielu ludzi żyje bez bezpiecznej wody.

 

Wymogi techniczne:

 

 • Prace plastyczne muszą być wykonane na arkuszach A3 na papierze plastycznym:
  • a. KATEGORIA I –uczniowie uczęszczający do szkoły podstawowej klasy I-IV: dowolna technika pracy plastycznej
  • b. KATEGORIA II – uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych klasy V-VIII: opowiadanie wraz z ilustracją
 • Na rewersie praca musi być opisana w następujący sposób:

 

Metryczka konkursu plastycznego „Nie pozostawiajmy nikogo za sobą”

Imię i nazwisko:

 

Kategoria:

 

Szkoła podstawowa I-IV*

Szkoła podstawowa V-VIII*

Wiek/Klasa:

 

Nazwa i adres szkoły:

 

Imię i nazwisko opiekuna:

 

Telefon opiekuna:

 
E-mail opiekuna:  
Podpis opiekuna:  

*- nieodpowiednie skreślić

 

Wymogi formalne:

 • Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę związaną z tematem konkursu tj. „Nie pozostawiajmy nikogo za sobą”.
 • Prace dzieci/młodzież wykonują/je samodzielnie, podczas zajęć szkolnych lub pozalekcyjnych

 

Czas obowiązywania:

 • Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia na stronie internetowej organizatora,
 • Informacja o ogłoszeniu konkursu znajduje się na stronie internetowej organizatora pod adresem www.wikawa.pl,
 • Prace konkursowe należy przekazać do siedziby WiK „AKWA” Sp. z o.o. przy ul. Aleja Wojska Polskiego 2 (Sekretariat) do dnia 15.03.2019 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się na dzień 20.03.2019 r., natomiast uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 22.03.2019 r. w Sali konferencyjnej Spółki przy Alei Wojska Polskiego 2 o godz. 10:00.

 

Wyłonienie zwycięzców:

 • Jury, składać się będzie z 5 osób: Przewodniczącej Komisji (Prezes Zarządu) i 4 członków: dwóch przedstawicieli WiK „AKWA”, jednego przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Nysie oraz jednego eksperta w dziedzinie sztuki.
 • Autorzy 3 najciekawszych prac w każdej grupie wiekowej (szkoła podstawowa I-IV oraz szkołą podstawowa V-VIII) otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy oraz zwycięzcy I miejsca wygrywają dla klasy Wizualizer:
 • Szkoła podstawowa kategoria I-IV:
  • Karta prezentowa do sklepu zabawkowego w wysokości 300 zł
  • Gra zręcznościowa Bob It + zestaw kredek akwarelowych
  • Zestaw kredek akwarelowych + zestaw kreatywny
 • Szkoła podstawowa kategoria V-VIII:
  • Karta prezentowa do sklepu Empik w wysokości 300 zł
  • Karta prezentowa do sklepu Empik w wysokości 200 zł
  • Karta prezentowa do sklepu Empik w wysokości 100 zł

 

Postanowienia końcowe:

 • Koszty związane z wykonaniem i dostarczeniem prac oraz odbiorem nagród ponosi uczestnik
 • Prace wykonane niesamodzielnie oraz niepodpisane ( zgoda na udział i na przetwarzanie danych) nie będą brane pod uwagę podczas oceny
 • Nadesłane prace będą prezentowane w siedzibie WiK „AKWA” Sp. z o.o.
 • Przewiduje się także wykorzystanie nadesłanych prac do publikacji promocyjnej
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie po ogłoszeniu konkursu
 • Interpretacja zapisów regulaminu pozostaje w wyłącznej gestii organizatora
 • Wszelkie pytania należy kierować do siedziby WiK „AKWA” Sp. z o.o.: tel. 77- 433 43 16 wew. 35, @: laptas@wikakwa.pl

 

[POBIERZ REGULAMIN KONKURSU]

 

KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA WODY PT. „NIE POZOSTAWIAJMY NIKOGO ZA SOBĄ”

Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" sp z o.o.

ul. Aleja Wojska Polskiego 2

48-300 Nysa

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2019

Dostarczymy wysokiej jakości wodę, odprowadzamy zanieczyszczoną wodę oraz oczyszczamy ją za pomocą najnowszej technologii.

W kilku słowach o tym co robimy

Media Społecznościowe