09 marca 2022

WODOCIĄGI I KANALIZACJA "AKWA" Sp. z o.o. zawiadamia, że w dniu 10 marca 2022 r. w godz. 8:00-12:00 w Nysie ul. Kozielska, Staffa, Leśmiana, Boya-Żeleńskiego mogą wystąpić przerwy w dostawie wody oraz pogorszenie jej jakości z powodu przebudowy sieci wodociągowej.

Przepraszamy za wynikłe stąd niedogodności.

 

Ogłoszenie

Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" sp z o.o.

ul. Aleja Wojska Polskiego 2

48-300 Nysa

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2019

Dostarczymy wysokiej jakości wodę, odprowadzamy zanieczyszczoną wodę oraz oczyszczamy ją za pomocą najnowszej technologii.

W kilku słowach o tym co robimy

Media Społecznościowe