10 lipca 2023
W odniesieniu do treści rozpowszechnianych w ostatnich dniach w przestrzeni publicznej, o obciążeniu Spółki opłatami podwyższonymi przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu (WIOŚ),
Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o. o. z siedzibą w Nysie stanowczo zaprzecza, jakoby Spółka dopuściła się przekroczenia warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Nadto Zarząd informuje, iż ścieki oczyszczone odprowadzane z Oczyszczalni Ścieków w Nysie spełniają wszelkie określone prawem parametry.
Jedyne nieprawidłowości, z którymi związane jest naliczenie opłat podwyższonych, polegały na omyłkowym wpisaniu w dokumentacji niewłaściwego miejsca poboru prób ścieków do badań, pomimo, iż były one pobierane w miejscach wskazanych w pozwoleniu wodnoprawnym.
Powyższe, jako oczywisty błąd, zostało sprostowane w toku kontroli WIOŚ, jednak organ ten nie uwzględnił wyjaśnień.
Decyzje WIOŚ są nieprawomocne, nie podlegają wykonaniu, a Spółka złożyła odpowiednie odwołania.
 

 

OŚWIADCZENIE

Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" sp z o.o.

ul. Aleja Wojska Polskiego 2

48-300 Nysa

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2019

Dostarczymy wysokiej jakości wodę, odprowadzamy zanieczyszczoną wodę oraz oczyszczamy ją za pomocą najnowszej technologii.

W kilku słowach o tym co robimy

Media Społecznościowe