13 listopada 2018

Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V- Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej realizuje projekt pn. „Kampania edukacyjno-promocyjna na terenie województwa opolskiego: Woda dla bioróżnorodności, bioróżnorodność dla wody” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.   

 

 

 

 

 

 

 

 

.     

        

                                

Projekt "Woda dla bioróżnorodności, bioróżnorodność dla wody"

Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" sp z o.o.

ul. Aleja Wojska Polskiego 2

48-300 Nysa

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2019

Dostarczymy wysokiej jakości wodę, odprowadzamy zanieczyszczoną wodę oraz oczyszczamy ją za pomocą najnowszej technologii.

W kilku słowach o tym co robimy

Media Społecznościowe