24 czerwca 2020

Zawiadamiamy o wyborze oferty na „Dzierżawę terenu Ośrodka Rekreacji „AKWA MARINA” w obszarze działki 323/3 obręb Skorochów o powierzchni 1240 m”  według załączników:

zawiadomienie

zapytanie

 

Zawiadomienie o wyborze oferty na „Dzierżawę terenu Ośrodka Rekreacji „AKWA MARINA”

Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" sp z o.o.

ul. Aleja Wojska Polskiego 2

48-300 Nysa

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2019

Dostarczymy wysokiej jakości wodę, odprowadzamy zanieczyszczoną wodę oraz oczyszczamy ją za pomocą najnowszej technologii.

W kilku słowach o tym co robimy

Media Społecznościowe